Yenilebilir Film Kaplamada Uçucu Yağ Kullanımının Gıdaların Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerine Etkisi

Authors

  • Gülşah Karataş Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
  • Cemal Kaya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Keywords:

Gıda, yenilebilir film, uçucu yağ, kitosan, raf ömrü

Abstract

Yenilebilir kaplamalar, gıdalarda gaz giriş-çıkışı ile ürün nemindeki değişiklikleri sınırlandırmak için ürün yüzeyine ince bir katman halinde uygulanan materyal olarak tanımlanmaktadır. Yenilebilir filmlerde kaliteyi koruyan, ürünün yaşlanmasını geciktiren en kullanışlı kaplama materyallerinden bazıları kitosan, sodyum aljinat ve gamlardır.  Uçucu yağlar, yenilebilir filmlerin antimikrobiyal özelliklerinin geliştirilmesinde yaygın olarak araştırılan katkı maddeleridir. Uçucu yağların, aromalarının yoğun olması ve maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile gıdaların muhafazasında doğrudan kullanımları mümkün olmamaktadır. Gıda güvenliğinde ve muhafazasında yeni bir eğilim olarak uçucu yağları içeren yenilebilir filmlerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Özellikle meyve ve sebzelerde yenilebilir film kaplama ile uçucu yağların kullanımı son yıllarda önem kazanmaktadır. Yapılan birçok çalışmada yenilebilir kaplama materyalleri ile uçucu yağların birlikte kullanımının gıdaların kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri ile raf ömrüne olan etkisi incelenmiştir. Bu derlemede , farklı kaplama materyalleri ile uçucu yağların birlikte kullanılmasıyla hazırlanan yenilebilir filmlerin çeşitli meyve ve sebzelere uygulanmasıyla ürünlerin kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinde meydana gelen değişimler  incelenmiştir.

Published

07-10-2023

How to Cite

Karataş, G., & Kaya, C. (2023). Yenilebilir Film Kaplamada Uçucu Yağ Kullanımının Gıdaların Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerine Etkisi. 3rd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Malatya, Türkiye, 374–376. from http://turjaf.com/index.php/TURSTEP/article/view/216